Om Oss

Profetiskt Forum

Ingalill & Vello Vaim

Vello och Ingalill Vaim bor i Örebro och har varit gifta i 40 år

Dom har två vuxna barn, Michael och Elise.

Vello har varit i heltidstjänst för Herren över 40 år.

Han blev ordinerad som predikant i Fribaptist samfundet,

men har hela tiden känt sig kallad till hela Kristi kropp,

som är representerad av alla olika samfund.

På `70 talet var Vello en av ledarna i det som kallades för Jesus rörelsen,

där han fungerade som evangelist och bibellärare.

Ingalill kom från Norge till Sverige 1975 där hon träffade Vello

och senare det året gifte dom sig. 1985, efter födseln av deras två barn,

började dom en lördags bibelskola i deras dåvarande hemstad, Örebro

Skolan hade som mest 500 anmälda elever, och eftersom människor kom

och gav sina liv till Herren föddes en församling fram, för att utgöra ett hem för dom nyfrälsta.

Ingalill ledde lovsången i församlingen, och med tiden växte hennes tjänst som psalmist fram. 1986 gav hon ut sin första skiva, Rättfärdiggjord, med sånger hon själv hade skrivit. Det tog inte lång tid förrän den var utsåld i Sverige. Hon började få inbjudningar att leda lovsång och att undervisa om lovsångens betydelse i församlingslivet. 1987 och 1989 kom två nya inspelningar på svenska ut. Sedan släpptes två skivor på engelska 1991 och 1994, dessa blev inspelade i USA. Hennes senaste inspelning blev gjord 1998 i Norge. En lugn och melodisk skiva, vars texter beskriver längtan efter närhet och intimitet med Fadern. Titeln är Varje Dröm.

Vello och Ingalill har i alla år tjänat tillsammans som ett man/hustru team, och funnit det vara en stor styrka för dom båda. Vello fungerar som en profetisk lärare med stark uppenbarelse i sin undervisning och förkunnelse, medan Ingalill har sången och en pastoral kallelse i sitt hjärta. Dom har fått uppleva att tillsammans besöka många olika nationer. Några av dessa länder är; Ryssland, Estland, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland, England, Schweiz, Africa, Asien, Bahamas och USA.

Herren har sedan början av `90 talet fört dem in i en ny fas av deras tjänst. Januari 1991, medan dom bodde i Kansas City, USA, fick Vello ta emot en ny vision om bön. Denna vision pågick i 60 dygn, och förändrade dramatiskt hans liv och tjänst. Han upplevde hur Herren kallade honom att genom bönens eld tända väckelsens eld överallt där han gick fram. Att bära en bönefackla är en vital och strategisk del av denna vision. Han har instruerad lokala församlingar hur man gör bönevandringar och inspirerat till bönestafetter från stad till stad, från land till land.

1995 blev Ingalill allvarligt sjuk, och upplevde ett sammanbrott fysisk och psykiskt. Hon mötte Gud och hans kraft under denna tid som fullständigt helade hennes kropp (sköldkörteln), befrielse från fruktan och ångest, och Guds upprättande kraft. Herren har nu lagt ett budskap i hennes hjärta om livsförvandling och helande som hon undervisar om på många olika platser. Hon har skrivit två böcker, utgivna i Norge; Från Sammanbrott till Genombrott, och Se inte på Din Framtid i Backspegeln.

Tillsammans har Vello och Ingalill haft konferenser under temat: Tider av Upprättelse (Apg.3:19-21). Deras längtan är att se Guds upprättande kraft i individers liv; familjen; församlingen; staden och landet. Människor som upplevt Guds kraft till förvandling kommer att vara Guds Rikes Ambassadörer över allt där dom bor.

 

 

Profetiskt Forum

Profetiskt Forum vill bereda plats, utrymme och utveckling för den profetiska funktion som inkluderar allt Guds folk och fokusera inriktning och målsättning för församlingen som fullt ut vill representera Guds rike för vår stad och vårt land. Målsättningen är att församla, uppmuntra och utrusta förelöpare som bereder väg och skapar en ny andlig miljö som pekar uppåt och framåt.

 

 

 

Life Focus

Profetiskt Forum vill bereda plats, utrymme och utveckling fˆr den profetiska funktion som inkluderar allt Guds folk och fokusera inriktning och mÂls‰ttning fˆr fˆrsamlingen som fullt ut vill representera Guds rike fˆr vÂr stad och vÂrt land. MÂls‰ttningen ‰r att fˆrsamla, uppmuntra och utrusta fˆrelˆpare som bereder v‰g och skapar en ny andlig miljˆ som pekar uppÂt och framÂt.

 

 

 

Kontakta oss:

Vello & Ingalill Vaim

Lerstensvägen 3

70374 Örebro

 

Telefon: 019 -20 08 30

vaimvello@gmail.com

vaimingalill@gmail.com

Contact Us:

Prayer Walking Mission International -

Praise & Worship Music International

1970 Ocean Avenue,

San Francisco, CA, 94127

 

Phone: 1-415-333-1970.

Fax: 1-415-333-7425

vaimvello@gmail.com

vaimingalill@gmail.com

Copyright @ All Rights Reserved